כל הדרך של שמאי לעסקים עד להערכה מקצועית

עבודה רבה מחכה לשמאי בעסקים שונים

לא אחת קורה שבעל עסק מסוים זקוק לשמאי מקצועי שיעריך את שווי העסק שלו בצורה כמה שיותר מדויקת. בין אם מדובר ברצון למכור את העסק לאדם אחר ובין אם יש רצון לבצע מהלך כלכלי מסוים או להתנהל מול רשויות או מוסדות, אנו יכולים לזהות את הצורך הזה שבו בעל העסק (או מספר שותפים או בעלים) יחפש שמאי לעסקים שיעשה הערכה מקצועית של שווי רכוש בית העסק.

אך לא מעט עבודה מחכה לשמאי כזה עד שיציג את החישוב שערך. זאת מאחר ובין אם מדובר על עסק ובין אם מדובר על חברה, הרי שאנו יכולים לזהות את המורכבות של משימה זו.

בהליך זה של איסוף של כל נתוני העסק, ניתוח של מידע פיננסי רב על העסק השמאי יהיה מחויב להתייעץ עם אנשי מקצוע כמו רואי חשבון יועצי מס או כלכלנים ואף מומחים טכניים באם מדובר בציוד טכני ותעשייתי. מומחים שיעזרו לשמאי לתת הערכת מצב מבחינה פיננסית וגם טכנולוגית של הארגון, וקביעה מדויקת לגבי מחויבויות כספיות להווה ולעתיד, הם דברים שמאפיינים את מורכבות המשימה.

התייחסות לאלמנטים שמרכיבים עסקים שונים

במסגרת עבודתו בכל עסק מסחרי יכול השמאי לראות עד כמה יש שוני בין עסקים שונים. זאת מאחר ויש עסק במתמחה ביבוא, יש עסקים שמחזיקים מלאי רב, ויש עסקים שמציגים התמחות חריגה בתחום פחות מוכר. כך או כך, שמאי לעסקים יידרש להכיר היטב את אופי הפעילות של העסק כדי להתחיל בעבודתו בצורה ממוקדת.

תוך כדי התעמקות מקצועית בכל נתוניו של כל עסק בשיתוף היועצים והגורמים הפיננסים, יצטרך איש המקצוע לבצע גם הערכה של ציוד שקיים ונצבר בעסקים מסוימים, בדיקת היקף המלאי של מגוון פריטים בעסקים שונים, ואף להתייחס לנכסים גדולים כמו מבנים וכיו' שיש ברשותם של עסקים כלשהם. כך, שמאי לעסקים אמור להכיר היטב את כל סוגי הנתונים הפיננסיים של כל עסק, ולהציג לבסוף דו"ח ברור.

לשמאי יש שיטות שונות להערכה

תחום השמאות מציג שיטות שונות לאיסוף נתונים וניתוח מידע פיננסי בהתייעצות עם מומחים בתחום הפיננסי. זאת כדי שהתוצאה תהיה כמה שיותר מדויקת ותאפשר בכך לבעל העסק להתנהל בצורה כלכלית ברורה ואיכותית יותר.

הערכות שמאי בשיתוף עם גורמים כלכליים שונים מוכרת כמסמך כלכלי ומשפטי לכל דבר וענין.

גורמים שונים כמו בנקים, משקיעים שונים, גורמים ממשלתיים וציבוריים נעזרים בחוות דעת והערכות שמאי כמעט בכל תחום.