הערכת תכולה לבית עסק

 

ביטוח תכולה של בית עסק, אינו מוגדר כמקרקעין. מדובר בביטוח שכל בעל עסק חייב, על מנת להגן על המוצרים שהוא מוכר, יש לכלול בנוסף, גם תכולה הנמצאת באופן זמני בעסק. כלים אלקטרונים, כגון כלי עבודה, יש לבטח בנפרד בתור אמצעי ייצור וציוד אחר. כאשר מבצעים את הביטוח, כדאי כי שמאי מחברת הביטוח, יבצע הערכת תכולה לבית עסק. יש לברר לגבי הרחבת הביטוח ולשאול את השאלות הנכונות שברצונכם לשאול. מומלץ לקרוא היטב את הפוליסה לפני שתחתמו. יש לוודא כי מדובר בביטוח שמכיל את כל הסיכונים, כך שהוא יכסה לא רק את התכולה, כי אם רכוש, אשר אינו מבוטח בביטוח מקיף.

 

 בקשו תוספת לביטוח תכולת העסק

 

יש לציין, כי הערכת תכולה לבית עסק, נעשית על בסיס מידע שנאסף מהחברה וכולל את דוחות הרווח  וההפסד של השנים האחרונות וכן, את התחזית לנתונים העתידיים.  כאשר עושים ביטוח לעסק, יש לכלול את הנכסים הפיזיים במסגרת זו, כך שהם כוללים את הנכסים הפיזיים כגון: מכשור מקצועי, ריהוט ואפילו חפצי אמנות הנמצאים בבית העסק. כדאי תמיד, כי בעל העסק יהיה מכוסה בפוליסה ויבטיח את השקט הנפשי שלו. ניתן למצוא הרחבה מצומצמת יותר כמו בזמן התמוטטות מדפים, כל שהסחורה המאוחסנת על המדפים תכסה את הנזק לרכוש.

 

הערכת תכולת בית העסק ע"י שמאי רכוש

 

ישנם שמאים שונים, אשר כל אחד מהם מתמחה בתחומו, מי שמתמחה עם הערכת תכולה לבית העסק, יהיה רק שמאי רכוש. נדרשת הכרה מעמיקה עם הציוד, אופן השימוש בו ותפקידו של הציוד בפועל. השמאי לוקח בחשבון את הנתונים הבאים:

 

•    מחיר הציוד כחדש
•    ירידת הערך עקב השימוש- תוך בירור מה מצבו המכאני של הציוד ע"פ       השימוש בו ומצבו הנוכחי
•    שוויו של הציוד – רמת התחזוקה של הציוד, הטכנולוגיה שלו מחיר ההיצע והביקוש.

 

הערכת תכולה לבית העסק, נדרשת במקרים מסוימים, כאשר יש לחלק את העסק בין שותפים, פתרון מחלוקת עם אגף המכס וכדומה. כאשר מגיע שמאי הרכוש לבית העסק על מנת להעריך את שווי המלאי והציוד בו, יש לקבוע את ערכו ביום השמאות.

.