שמאי סוקר סיכונים

 

הערכה נכונה בהתחלה מונעת עגמת נפש בסוף!

כאשר מתכוננים נכון לקראת סיכונים עתידיים, אי אפשר להיות מופתעים. רק בעזרת שמאי סוקר סיכונים אפשר לדעת מראש מה עלול לקרות, ולהיות מוכנים בעוד מועד מבחינת הפסדים וסיכונים.

 

שמאי סוקר סיכונים

תפקידו של שמאי סוקר סיכונים לזהות את הסיכונים הקיימים בנכס או ברכוש, להצביע עליהם ולמדוד את רמת הסבירות שלהם. כמו כן בנוסף הוא ימליץ על שורה של תיקונים או המלצות שיכולים למזער את אותם נזקים או אף להביא לידי מניעתם לחלוטין.

 

איך עובד שמאי סוקר סיכונים?

 

אחריות של שמאי סוקר סיכונים

חשוב לציין, כי כאשר השמאי מגיש את עבודתו לאחר ביצוע סקירת סיכונים הוא קובע למעשה את גורלו של הלקוח לטוב או למוטב. בהתאם לקביעתו נקבע במצב של נזק, האם הוא יהיה זכאי לפיצויים, האם הנכס שלו נכלל בסעיפי הביטוח, האם הנזקים נקבעו מראש והיו צפויים, האם הנזק לא קרה כתוצאה מרשלנות, וכן הלאה.

משום כך חשוב להקפיד לעשות את סקירת הסיכונים אך ורק בידי שמאי מקצועי. לא להטיל את התפקיד על מי שאינו בקי בתחום, כי ההבדל בין הפסד לרווח עלול להיות משמעותי.

ישראל אביטל שמאי רכוש מבטיח עבודה אמינה ומקצועית. כאן תמצאו שמאי סוקר סיכונים מקצועי באמת ועם מקסימום השירות!