בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא

ת"ק 29165-08-16 מגדסי ואח' נ' אמישראגז הרצליה ואח'

בפני כבוד השופטת עמיתה אביבה טלמור

תובעים
1.אירית מגדסי
2.דוד מגדסי

נ ג ד

נתבעת

צג ג'
החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ/אמישראגז

יוסף אליהו

פסק דין

בפני תביעה כספית במסגרתה עתרו התובעים לחייב את הנתבעת בתשלום מלוא הנזקים שנגרמו להם על ידי טכנאי הנתבעת במסגרת עבודתם בחיבור נקודת גז לכיריים במטבח ביתם. לטענת התובעים בוצעה עבודת טכנאי הנתבעת ברשלנות, בחוסר מקצועיות ובחוסר זהירות וכתוצאה מכך נגרמו נזקים לקיר המטבח, לארונות המטבח החדיש שהתקינו בדירתם במהלך שיפוץ הדירה נזקים המסתכמים בסך של – 33,500 ₪. ומשכך על הנתבעת לשאת בתשלום זה בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה והוצאות.

הנתבעת, החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ/ אמישראגז (להלן: "הנתבעת") עתרה בהגנתה לדחיית תביעת התובעים שהוגשה נגדה בציינה כי פעלה באחריות ובמקצועיות באמצעות טכנאי הנתבעת. הוסיפה וטענה הנתבעת כי כל טענות התובעים לגבי הנזק שנגרם להם עקב פתיחת גב ארון המטבח התחתון וחיתוכו והנחת צנרת הגז ו/או חיבור הגז לכיריים נובע מרשלנות אנשי מקצוע מטעם התובעים שהתקינו את ארון המטבח בחוסר מקצועיות ובאופן שלא איפשרו גישה לפתח צינור הגז ובנוסף הסתירו גם את נקודת החשמל ומשכך על התובעים, כך ציינו, להפנות את טענותיהם לגבי כל נזק שנגרם להם, אם בכלל, דבר המוכחש על ידי הנתבעת, לאנשי מקצוע מטעמם ולא לנתבעת.
הוסיפה הנתבעת כי ככל שאנשי המקצוע מטעם התובעים היו דואגים מלכתחילה, להשאיר את מקום יציאת צינור בגז חשופה, ולקבוע חור בגב ארון המטבח התחתון שיאפשר את העברת צינור הגז, היה ניתן למנוע את ניסור גב הארון. עוד ציינה הנתבעת כי הנזקים הנתבעים על ידי התובעים הינם מוגזמים בהיקפם, ועתרה לדחיית תביעת התובעים שהוגשה נגדה.

הנתבעת שלחה הודעת צד ג' ליוסף אליהו (להלן: "צד ג'") , במסגרתה טענה אם תחויב בתשלום סכום כספי כלשהו לתובעים הרי שצד ג' אחראי לכל הנזקים הנטענים על ידי התובעים והמוכחשים על ידה ככל שיוכחו ועליו לשאת בהם.
לטענת הנתבעת נשלח לבית התובעים ביום 3.12.15 צד ג', טכנאי גז ברמה 2 שהיא הרמה הגבוהה ביותר בתחום טכנאי הגז והינו קבלן חיצוני (ולא עובד הנתבעת) לביצוע העברת נקודת גז ממקומה הנוכחי במטבח התובעים למיקום חלופי במטבח ביתם, וכתוצאה מעבודתו הרשלנית נגרמו לה, לנתבעת הוצאות כספיות רבות בין היתר לאור הצורך בשליחת טכנאי נוסף מטעמה ועל חשבונה לבית התובעים לצורך טיפול במערכת הגז של התובעים לאחר ביצוע העבודה על ידי צד ג'. משכך, על צד ג' כך ציינה לשאת בכל סכום כספי בו תחוייב הנתבעת, אם תחויב, בתשלומו לתובעים.

צד ג' עתר בהגנתו לדחיית הודעת צד ג' שנשלחה לו על ידי הנתבעת בציינו כי הגיע לבית התובעים ביום 3.12.15 כשבאותה עת לא היה מותקן במטבח התובעים ארון מטבח ולא כיריים שכן דירת התובעים הייתה במהלך שיפוץ כללי. הוסיף צד ג' וטען כי הוא ביצע את עבודתו שהיא כדבריו בהגנתו "הנחת שש מטר צינור נחושת והלחמה ובדיקה תקנית למערכת שמחוברת לצינור של המונה ופיקקתי את המונה" הוסיף וציין צד ג' כי "בזמן שהנחתי את הצינור על הקיר פגעתי עם המקדחה בצינור המים. ישר סגרתי את הברז הראשי של הצירה ולא נגרמה הצפה לדירה. יומיים למחרת חזרתי עם האינסטלטור של הקבלן ששיפץ את הדירה ותיקנו את הנזק שנגרם". עוד הוסיף כי "בסיום התיקון של ברז המים שאלתי מתי מגיע הארון מטבח והתובע טען כי לפחות עוד שבוע. עדכנתי את התובע שלא יאטום את הקיר בכדי שנדע בשבועיים הקרובים שאין נזילה מהברז שגרמתי לו לנזק. הודעתי לתובע כי אם יש נזילה שיצור איתי קשר. התובע לא יצר עמי קשר כלל והמשיך את השיפוץ בבית, אנשי מקצוע אחרים המשיכו את השיפוצים בבית כמו נגר, חשמלאי וכו'.. עובדי מקצוע אלה המשיכו לאחר שאני סיימתי את עבודתי בדירה ולא דווח לי מהתובע כלל על נזק. הבנתי שהכל פתור. באותו היום שסיימתי את עבודתי בדירה ולא היו קיימים כיריים כי הדירה הייתה בשיפוץ, פיקקתי את המונה בכדי לוודא שאין סכנה לציבור מבחינת גז. ידעתי שמחובתי כטכנאי גז לעשות זאת ורק בעל מקצוע מוסמך לכך וכך עשיתי ולא הייתה כלל סכנה לציבור".
צד ג' עתר לדחיית הודעת צד ג' שנשלחה נגדו בציינו בפעל באחריות ובמקצועיות.

עיינתי בכתבי הטענות, במוצגים שהוגשו, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם.

באשר לשאלת האחריות- הרי שלמען הנוחות אביא להלן את נוסח סעיף 35 לפקודת הנזיקין הקובע מהי רשלנות:
" עשה אדם מעשה שאדם סבור ונבון שלא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות- הרי זו התרשלנות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה".

מחומר הראיות למדים כי בתחילת שנת 2016 החליטו התובעים לבצע שיפוץ בדירתם שברח' רימלט 18 רעננה (להלן: "הדירה") ובמסגרת השיפוץ להתקין מטבח חדש – (ארונות+שיש) (להלן: "המטבח החדש") כשכיירים גז הבישול מוקמו במטבח החדש במיקום שונה ממיקומם הקודם.
כדי להתקין נקודת גז במטבח החדש במיקום שונה ממיקומו הקודם בעבר, היה על התובעים לפנות לנתבעת, ספקית גז הבישול/ חימום לביתם זאת על מנת שתבצע את העבודה הנדרשת. התובע פנה לנתבעת על מנת להתקין את נקודת הגז הנדרשת במטבח החדש, במיקום השונה ממיקומה בעבר ואכן ביום 17.12.15 הגיע טכנאי מטעם הנתבעת, הוא צד ג', לבית התובעים ולאחר שבדק את הנדרש על פי מומחיותו הורה לתובעים לחצוב תעלה לאורך הקיר במטבח על מנת לחבר את מקום כניסת צנרת הגז למטבח עם המיקום המיועד של הכיריים במטבח החדש. באותה עת עדיין לא הורכב ארון המטבח החדש אשר אמור היה להיות מורכב במטבח לאחר התקנת נקודת הגז החדשה.
צד ג' הוא הטכנאי שנשלח מטעם הנתבעת ציין בפני התובע כי את חציבת התעלה לאורך קיר המטבח בה תועבר על ידי צנרת הגז החדשה על התובעים לבצע באמצעות עובד/ים מטעמם שכן אין זה כלול בתחום עבודתו שלו והורה לתובעים היכן עליהם לבצע חציבה זו. התובעים פעלו בהתאם להנחיית צד ג' באמצעות קבלן השיפוצים שעבד בדירתם, וביצעו את עבודת החציבה בקיר המטבח במיקום כפי שהורה להם צד ג'. כשהסתיימה עבודת החציבה המשיך טכנאי הנתבעת, הוא צד ג' בעבודתו וטמן את צנרת הגז בתוך התעלה שנחצבה בקיר המטבח וחוברה על ידי עם צנרת הגז הראשית. במהלך עבודתו זו השתמש צד ג' במקדחה כדי להתקין את צנרת הגז הנדרשת ופגע עם המקדחה בה עשה שימוש בעבודתו זו בצינור מים אשר התפוצץ וגרם להצפת המים, נזק שתוקן על ידו באמצעות שרברב התובעים.
מודגש בזאת שככל שנוגע לפיצוץ שנגרם לצינור המים על ידי צד ג' – אין לתובעים כל טענות כנגד הנתבעת ו/או צד ג' וכפי שהעיד התובע "ובעניין של צינור המים שהתפוצץ אין לי טענות כלפי הנתבעים".
בסיום התקנת צנרת הגז על ידי הטכנאי שנשלח על ידי הנתבעת, הוא צד ג', נאטמה התעלה שנחצבה בקיר ושבה הוטמנה צנרת הגז על ידי קבלן התובעים. מאוחר יותר, הותקן המטבח החדש במטבח, עם הכיריים במיקומם החדש, ובהתאמה הותקן גם משטח שיש אבן קיסר במטבח.
לאחר סיום עבודת הרכבת המטבח החדש, הוזמן על ידי התובעים טכנאי מטעם הנתבעת על מנת להתקין את הכיריים ולחבר את נקודת הגז לכיריים, זאת על פי דרישות הנתבעת ונוהלי הבטיחות לפיהם רק על בעל מקצוע לבצע פעולות אלו.
ביום 18.12.15 הגיע לבית התובעים טכנאי אחר מטעם הנתבעת (ולא צד ג') כדי להתקין את הכיריים ולחבר את נקודת הגז לכיריים ובמהלך עבודתו מצא טכנאי הנתבעת כי אין כלל יציאת גז מנקודת הגז במיקומה החדש, והעלה סברה שמא הנגר אשר בנה את המטבח החדש אחראי לליקוי זה בכך שכופף את צינור הגז שהתקין מס' ימים קודם לכן הטכנאי הקודם מטעם נתבעת, הוא צד ג'.
בעקבות האמור, הוזמן על ידי התובעים נגר המטבח לדירתם ומצא שאין בסיס לטענה. הנגר שהתקין את המטבח גם ניסר את ארון המטבח לבקשת טכנאי הנתבעת על מנת לאפשר לטכנאי לבדוק אם אכן הייתה פגיעה כלשהי בצנרת הגז בעת התקנת ארון המטבח, והוברר לאחר שהטכנאי מטעם הנתבעת הגיע למקום ובדק שוב את צנרת הגז שהונחה, שהנחתו הייתה שגויה וכי ארון המטבח שהותקן ולא גרם לפגיעה כלשהי בצנרת הגז.
שוב פנו התובעים לנתבעת בציינם שנשארו עם מטבח חדש שניזוק ללא צורך, ובלי גז למטבח. הנתבעת הודיעה כי תשלח טכנאי בכיר יותר לדירתם לבדיקת הנושא בניסיון לפתור את הבעיה שנוצרה. ואכן נשלח לבית התובעים על ידי הנתבעת טכנאי נוסף, הוא אופיר רוזנבלום, (להלן" "אופיר") וזה ביקש מהתובעים לחשוף בקיר המטבח שוב את מיקום הנחת צינור הגז.
שוב הוזמן על יד התובעים קבלן השיפוצים, אשר חצב בקיר המטבח, חשף את צינור הגז וטכנאי הנתבעת, אופיר, בדק שוב את הקו ומצא כי הטכנאי מטעם הנתבעת שהיה בפעם הראשונה, הוא צד ג', התחבר לנקודה אחרת של הגז ולא לזו הנדרשת לצורך חיבור הכיריים למערכת הגז ומסר לתובעים כי כדי שיהיה גז בכיריים שהותקנו במטבח, על פי מיקומם החדש, על התובעים להתקין צינור גז חיצוני, שלא טמון בכלל בקיר המטבח ושיעבור על הקיר ודרך ארונות המטבח באופן גלוי. בלית ברירה, ומשזה היה הפתרון המוצע על ידי טכנאי הנתבעת ולאחר שהתובעים נותרו כאמור ללא גז בכיריים שבביתם וכבר נגרמו להם על ידי טכנאי הנתבעת נזקים כפי שתואר, שוב זומן על ידי התובעים הנגר מטעמם אשר קדח, על פי הפתרון שהוצע על ידי טכנאי הנתבעת, חורים בשלד ארונות המטבח כדי להעביר את צינור הגז על הקיר ובתוך ארון המטבח החדש בחורים שנקדחו לשם כך בארונות המטבח כפי שדרש כשחלקו של צינור הגז גלוי מנקודת חיבורו למערכת הגז, והוא תלוי על קיר המטבח.

אין אלא להביא מדברי התובע בעדותו בביהמ"ש בציינו את הדברים הבאים:
"הגיע המומחה , אחרי שהגיע למסקנה שהאדון אליהו התחבר בכלל לצינור אחר וזה לא הצינור שניתן להעביר ממנו גז למטבח, אז הסביר לי שכדי שיהיה גז , אז צריך לעקוף את כל הצינור שבקיר, ולא תהיה ברירה אלא להעביר את הצינור גז דרך הארון של המטבח ולקדוח בתוך קירות העץ של המטבח. השיקול שלי היה שצריך לגורר בבית, כי הבית היה בשיפוצים אבל היינו כבר צריכים להיכנס ולגור בבית אנחנו והילדים לא יכולנו כי לא היה גז, והיינו צריכים להיכנס, אז הסכמתי שיגיע הנגר ושיעבירו את צינור הגז בתוך הארון, והנגר בא עשה את מה שצריך, וקדח חורים בארון בהתאם למה שהטכנאי הבכיר ששלחו מאמישרגז אמר להכין לו, ואז הגיע טכנאי מאמישרגז והעביר את צינור הגז בתוך ארון המטבח שלצערנו נקדחו בו חורים. אני מגיש תמונה נוספת כדי להמחיש איך נראה היום המטבח. מוגשת ומסומנת ת/ 2. המטבח נראה היום באופן שהחציבה נמצאת גלויה לעין ואני מסמן את החציבה בספרה 1 על ת/ 2 ,הצינור שאמישרגז הניחו נמצא על גבי הקיר גלוי וחשוף ואני מסמן בספרה 2 על ת/2 , איך זה נראה. אני לא מומחה לגז אבל אני יכול לומר שהצינור של הגז גלוי וחשוף ואסור להשאיר אותו בצורה גלויה על הקיר. אני מגיש תמונה נוספת מוגשת ומסומנת ת/ 3 שרואים את הקידוח בדלת ארון החיצונית כדי להכניס את צינור הגז על הקיר שסימנתי אותו 2 לתוך הארון, ואני מסמן אותו בספרה 2 על ת/ 3, רואים את החור שקדחו בדלת ורואים בתמונה ת/3 א' את הצינור שאני מסמן אותו באות ב' על ת/ 3 כשהוא גלוי לגמרי בתוך הארון ועובר כך לאורך כל הארון. אני מציג תמונות נוספות כדי להראות איך נראה צינור הגז, ואני טוען שהנתבעים גרמו לנזקים שאני פירטתי בתביעה שלי, התמונה הנוספת מסומנת ת/4".
על דברים אלו חזר התובע גם בחקירתו הנגדית וציין: " אני חוזר ואומר, שהטכנאי מטעמכם אמר לי לעשות חורים בארון, ואמר לי באיזה מקומות כדי שאפשר יהיה להעביר את צינור הגז ושאזמין נגר ואני אגיד לו , וכך עשיתי הזמנתי נגר ואני אמרתי לנגר לפי מה שאמר לי טכנאי שלכם איפה לעשות את החורים בארון כדי שאפשר יהיה להעביר את צינור הגז".

בקבלי גרסת התובעים שהוכחה בפני ושאותה אני מעדיפה על פני גרסת הנתבעת שאינה מהימנה עלי קובעת אני כי הנתבעת פעלה באופן בלתי סביר כאשר הציבה את התובעים חסרי אונים, כאשר טכנאים שנשלחו מטעמה לביתם להתקין נקודת גז במיקום שונה ממיקומה הקודם על מנת לחבר את כניסת צנרת הגז עם המיקום המיועד של הכיריים במטבח החדש, לא פעלו במקצועיות וביסודיות לאיתור מיקום התקנת נקודת הגז הנדרשת, הנחת צנרת גז במיקום הנדרש וחיבור כניסה צנרת הגז עם המיקום המיועד של הכיריים במיקומם החדש במטבח התובעים, אף שהיה עליהם לעשות כן ואף שמיקום נקודת הגז והתקנתה במיקום שונה מהמיקום הקודם ניתן היה לגילוי, לאיתור ולהתקנת צנרת הגז מוסתרת כנדרש ובאופן אפטתי בקיר המטבח באופן מקצועי וראוי תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים.
לאחר שנגרמו על ידי טכנאי הנתבעת שנשלחו על ידה נזקים מרובים במטבח החדש של התובעים, הכל כפי שפורט בהרחבה בפסק הדין, בוצעה על ידי טכנאי הנתבעת עבודת חיבור הכיריים במיקומם החדש לנקודת הגז שהותקנה בסופו של יום, באופן רשלני וחובבני כשהיא גלויה לעין על קיר המטבח, מוחדרת באמצעות קידוחים וניסורים בארון המטבח החדש לארון עצמו כשאף בארון פנימה בוצעו חורים לצורך העברת צינור הגז דרך חורים אלו שנקדחו בארון עד למיקום החדש בו מצויים הכיריים.

על כן, מצאתי כי יש לחייב את הנתבעת באחריות לגרימת נזקי התובעים בגין עבודתם הבלתי מקצועית והרשלנות של טכנאי הנתבעת שנשלחו מטעמה.

אוסיף ואומר כי אין על צד ג' לשאת באחריות נזקי התובעים שנגרמו על ידי הנתבעת באמצעות כל אותם טכנאים שנשלחו על ידה לדירת התובעים ופעלו בה וביניהם הוא, צד ג', שנשלח אף הוא על ידי הנתבעת כפי שנשלחו כל יתר טכנאי הנתבעת מטעמה, ואשר עליה על הנתבעת לשאת כשולחת טכנאים אלו מטעמה באחריות בגין הנזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה מעבודתם זו.

משכך, הודעת צד ג' שנשלחה על ידי הנתבעת לצד ג' – נדחית.

באשר לנזקי התובעים- הרי שלהוכחת הנזקים הנטענים על ידם בתביעתם, בעדותם ובתמונות ובמוצגים שהוגשו – הציגו התובעים אף את חוות דעת המומחה מטעמם, מר ישראל אביטל העוסק בהערכת נזקים וסיקור סיכונים, חוות דעת נושאת תאריך 24.12.16 -מוצג ת/5. מומחה התובעים השמאי מר ישראל אביטל אף העיד בביהמ"ש בגין חוות דעת זו שהגיש.
כך גם הציגו התובעים להוכחת תביעתם הצעת מחיר ארון מטבח תחתון מנגריית סלים תכנון וביצוע לפי הזמנה, נושאת תאריך 25.12.16 וכן הצעת מחיר מס' 06/003758 מירדן ארט שיש (2000) בע"מ מיום 25.12.16 להתקנת משטח שיש.

התרשמותי מעדותו השמאי ומעריך הנזקים מטעם התובעים מר ישראל אביטל הייתה חיובית. מומחיותו ומקצועיותו ניכרו היטב ואני סומכת על קביעותיו אשר לא נסתרו בראיה ממשית, מקצועית כלשהי על ידי הנתבעת.

משכך, קובעת אני כי הוכחו בפני נזקי התובעים ועל הנתבעת לשאת בסכום הנזקים שהוכחו בפני ושתיקונים נדרש ושעלותם הינה כדלקמן:
א. חציבה בקיר המטבח ויצירת תעלה לקביעת צנרת הגז בתעלה שאורכה כ-5 מ' בסך של – 1,100 ₪.
ב. התקנת צינור גז בתוך התעלה באופן קבוע, כולל התקנת כיריים והתקנת ברז גז לסגירה מהירה בסך של – 950 ₪.
ג. אטימת התעלה כולל טיוח, שכפטל וצבע בסך של – 1,700 ₪.
ד. פירוק והתקנת ארון מטבח תחתון באורן של 5 מ' מעץ סנדוויץ כולל 10 מגירות בסך של- 17,300₪.
ה. פירוק משטח שיש קיים, אספקה והתקנת שיש " אבן קיסר" כולל עבודות חיתוך, פתח לכיור ועבודות גימור בסך של -11,900 ₪.
ו. ניקוי הדירה ופינוי הפסולת לאתר מורשה בסך של – 800 ₪.
ז. שכר טרחת שמאי בסך של – 1,000 ₪.

לסיכום, קובעת אני כי התובעים הוכיחו את סכום הנזקים שנגרמו להם בסך של – 34,750 ₪ כשסכום נזקים זה שהוכח בפני נקבע בזאת לצורך הכללתו במסגרת תביעה קטנה בסך של – 33,400 ₪ וכך אני מורה.

אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, את הסכום תביעתם שהוכח בפני בסך של – 33,400 ₪. סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

הודעת צד ג' שנשלחה על ידי הנתבעת לצד ג' נדחית כאמור.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי מרכז -לוז תוך 15 יום.

פסק הדין יישלח לצדדים על ידי המזכירות בדואר רשום בצירוף אישורי מסירה.

ניתן היום, כ"ז אייר תשע"ז, 23 מאי 2017, בהעדר הצדדים.